Budownictwo i architektura

Jak skutecznie wykryć nieszczelności instalacji wodnej?

Najczęstsze nieszczelności występują w sieciach ciepłowniczych, wiele zgłoszeń dotyczy nieszczelności w instalacjach wodociągowych zimnej, ciepłej i przeciwpożarowej wody, rzadziej zdarzają się usterki w polietylenowych instalacjach nawadniających i wodociągowych w gospodarstwach domowych. Lokalizacja nieszczelności wody wraz z diagnostyką techniczną to główna kompetencja firmy Przeciek24.com.

Główne wskaźniki wskazujące na wyciek wody to:

  • Brak zużycia wody, ale licznik wskazuje pobór;
  • Rachunek za wodę wzrósł kilkakrotnie;
  • Spadek ciśnienia w instalacji, włącza się pompa uzupełniająca;
  • Zalane zostają obiekty znajdujące się poniżej poziomu gruntu;

Usługa lokalizacji wycieku rzadko kosztuje więcej niż miesięczne nadwyżki za ubytek wody, a ponadto znacznie zmniejsza ilość prac ziemnych związanych z usuwaniem wycieku.

Georadar do lokalizacji przecieków

Georadar jest stosowany głównie w systemach przepływu grawitacyjnego, a także w przypadku rur polietylenowych lub ceramicznych, gdzie metody akustyczne są nieskuteczne.

Korelacyjny detektor przecieków

Podstawowe i niezastąpione narzędzie w laboratorium terenowym. Wymaga to dostępu do powierzchni rurociągu na początku i na końcu diagnozowanego odcinka, odpowiedniego ciśnienia wody, określonego wskaźnika nieszczelności (obliczonego przez naszego eksperta przed wizytą na miejscu na podstawie natężenia przepływu lub szybkości spadku ciśnienia w systemie). Metoda ta charakteryzuje się błędem lokalizacji wycieku wynoszącym średnio 3-5% długości kontrolowanego obszaru.

Akustyczny detektor wycieków (geofon)

Obowiązkowy, ale już stanowi dodatkowe narzędzie w laboratorium. Technik z wybraną podziałką sprawdza powierzchnię nad rurociągiem pod kątem drgań wywołanych przez strumień wody. Urządzenie jest wrażliwe na szum tła, dlatego ryzykowne jest traktowanie sygnałów jako ostatecznego wyniku bez potwierdzenia ich innymi metodami. Zasadniczo służy on do wyjaśnienia lokalizacji pęknięcia wodociągu w przedziale czasu uzyskanym przez korelacyjny wykrywacz nieszczelności.

Kamera termowizyjna

Kamera termowizyjna (do sieci ogrzewania i ciepłej wody) może dać dobre wyniki w lokalizowaniu nieszczelności w rurach pod ziemią. Urządzenie wykrywa różnice temperatury powierzchni do 0,1°C, a charakter rozkładu temperatury jest oceniany przez operatora za pomocą termogramów z różnymi paletami kolorów i filtrami. W przypadku zakopanych rur głównych metoda ta jest rzadko stosowana. W miejskiej sieci ciepłowniczej urządzenia te są wykorzystywane do oceny strat ciepła i tłumienia przewodów, a w niektórych przypadkach mogą służyć do lokalizacji nieszczelności.

Dodatkowe informacje: lokalizacja nieszczelności.

No Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *